Journal : Jiefang Daily (Chinese) Date : Author : 3 Page No. : 3
URL : http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2017-03/03/content_12259.htm

本报讯 昨天下午,常务副市长周波会见了巴基斯坦审计长拉纳·阿萨德·阿明一行,他向客人介绍了上海经济社会发展情况,宾主就进一步加强上海与巴基斯坦的合作交换了意见。

5、Huan Qiu Shi Bao

A、血汗工厂虐待童工震惊印度

print
Share now